Μεταφορική Εταιρία MED-TRANS AE

Η Med Trans Α.Ε. αποτελεί την πρώτη εταιρία στο Νομό Θεσπρωτίας η οποία δημιουργήθηκε το 2012 με συγχώνευση των ατομικών εταιριών, του Ντρίτσου Ελευθερίου, του Μάνου Θεόδωρου και του Ντρίτσου Σωκράτη με βάση τον νόμο 3887/2010.

Η Εταιρία διαθέτει ηλεκτρονικό μητρώο μεταφορών στο ΥΠΟΜΕΔΙ καθώς πληρεί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις τόσο του Ν.3887/2010 όσο και του ευρωπαϊκού κανονισμού 1071/2009 περί οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

Οι εταίροι της Med Trans Α.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία τους στο χώρο της μεταφοράς εγγυώνται την εξίσου καλή και εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας.

Η Med Trans Α.Ε. διαθέτει το δικό της χώρο στάθμευσης και αποθήκευσης προϊόντων στο Μαυρούδι Θεσπρωτίας.